Opinie ornitologiczne

Monitoring ptaków

Ekspertyzy przyrodnicze

Monitoring nietoperzy

Monitoring ornitologiczny pod elektrownie wiatrowe/farmy w poniższym zakresie:

  • ocena wstępna (screening ornitologiczny)
  • monitoring roczny
  • monitoring porealizacyjny.
  • końcowy raport oddziaływania inwestycji na ptaki

Prace prowadzimy zgodnie z wytycznymi Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej, dobrymi praktykami uzyskanymi podczas wcześniejszych prac i współpracy z wieloma specjalistami ornitologami oraz wytycznymi stosowanymi w krajach zachodnich.

 

 

 

Copyrights © 2015 www.opinie-ornitologiczne.pl

Ekspertyzy ornitologiczne - Opinie ornitologiczne - Wszelkie prawa zastrzeżone.

Intellect.pl