Opinie ornitologiczne

Monitoring ptaków

Ekspertyzy przyrodnicze

Monitoring nietoperzy

Monitoring nietoperzy

Współpracujemy ze specjalistami wykonywującymi monitoring nietoperzy w miejscach, w których planowane jest umiejscowienie elektrowni/farmy wiatrowej. Badania terenowe oraz analizę danych prowadzi doświadczony chiropterolog.

Wykonywana jest:

  • Wstępna ocena chiropterologiczna (screening chiropterologiczny) obszaru planowanej lokalizacji elektrowni/farmy wiatrowej
  • Wykonujemy monitoring oraz wydajemy zalecenia ochronne dla budynków mieszkalnych przeznaczonych do ocieplania pod kątem występowania w nich lęgowych gatunków ptaków
  • Raport dotyczący oddziaływania planowanej inwestycji na nietoperze
  • Inwentaryzacje nietoperzy w ostojach przyrody
  • Inwentaryzacje nietoperzy w budynkach, bunkrach i budkach lęgowych   
Copyrights © 2015 www.opinie-ornitologiczne.pl

Ekspertyzy ornitologiczne - Opinie ornitologiczne - Wszelkie prawa zastrzeżone.

Intellect.pl